Online inzage van
     je gele boekje »

Wat dekt mijn verzekering?

Dit is afhankelijk van uw verzekeraar en van uw polis. Meditel heeft afspraken met Achmea zodat verzekerden met een aanvullend pakket de kosten van consult, vaccins en malariatabletten, volledig vergoed krijgen. Veel andere maatschappijen vergoeden ook (een deel van) de kosten. Meditel probeert de kosten rechtstreeks te verhalen. U ontvangt via Famed een gespecificeerde rekening van de kosten die niet aan Meditel zijn betaald. U kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.